Περιγραφή

Η σύνθεση  περιλαμβάνει:

Μαύρο μπαούλο πολυτελείας, με ξύλινο σώμα και μεταλλικές λεπτομέρειες. (36 x 20 x 20)

1φ. Canerock Rum

1φ.  Votanikon Gin

1φ.  Robbert Burns Whisky