Περιγραφή

Η σύνθεση  περιλαμβάνει:

Μαύρο μπαούλο πολυτελείας, με ξύλινο σώμα και μεταλλικές λεπτομέρειες. (40 x 26 x 25)

1 φ. Great hawk Κτήμα Κλάδος 0,75L

1φ. Κακό Πουλί Κτήμα Λουλούδης 0,75L

1φ. Μαλαγουζια Κτήμα Αργυριου 0,75L

1φ. Καλούδα Ερυθρό Κτήμα Ελασσόνας 0,75L

1φ. Blackbird Κτήμα Κλάδος 0,75L