Περιγραφή

Η σύνθεση  περιλαμβάνει:

Μαύρο μπαούλο πολυτελείας, με ξύλινο σώμα και μεταλλικές λεπτομέρειες. (36 x 20 x 20)

1 φ. Ερημίτης Ροζέ Κτήμα Ακριώτου 0,75L

1 φ. Αστρολάβος Κτήμα Lacovino 0,75L

1 φ. Lagara Ερυθρό Κτήμα Βουρβουκέλη 0,75L